Tudulinna Põhikool
on pikaajaliste traditsioonidega ainuke haridus- ja kultuurikeskus vallas, mis pakub koostöös erinevate huvigruppidega õpilastele mitmekülgset ja turvalist arengukeskkonda, lähtudes õpilaste individuaalsetest vajadustest ja võimetest.