Alutaguse Vallavolikogu otsusega nr 63  28. märtsist 2018 toimub Tudulinna Lasteaia ja Tudulinna Põhikooli ümberkorraldamine järgnevalt:

- Tudulinna Lasteaed liidetakse Tudulinna Põhikooliga;

- haridusasutuse liik on koolieelne lasteasutus-põhikool;

- kooli nimi on TUDULINNA KOOL.


 

27. aprillil

LUUATALGUD 

Korrastame teeääri (1.2. ja 4. klass+õp Enge) võrkpalliplatsi (3. ja 5.klass ja suured poisid+Heli Inno, õp Vaarmets ja õp Urb) ja surnuaias endiste õpetajate haudu (suured tüdrukud ja õp Pärnik)

TALGUD ALGAVAD KOHE PÄRAST TUNDE

 


 

 9. mail

8. klassi LOOVTÖÖDE KAITSMINE

 


 

 17. mail kell 18 Tudulinna rahvamajas

Tudulinna Põhikooli

KEVADSIMMAN

"Igal linnul oma lugu".

Avatud õpilastööde näitus